Търговски отдел

+359 2 468 1219

София 1113, ул. Тинтява №15-17, Техноцентър „Нютон“