Основни характеристики
 • Лазерен лъч – Измерва разстояние до 40 м.
 • Стандартна ролетка: 5 м. x 19 мм
 • Точност: ±2 мм в рамките на 10 м. / ±2.5 мм над 10 м.
 • Измерване на площ, обем, питагорова теорема
 • Автоматично изчисляване на площ и обем
 • Функция за промяна на началната точка на измерване
 • Мерни единици: m/ft/in
 • Материал на корпуса: ABS/TPR
 • Материал на острието: Манганова стомана
 • Батерия: 3.8V 400 mAh
 • LCD дисплей
 • Индикатор за ниво на батерията
 • Клас на точност според европейската директива 2004/22/EО относно измервателните уреди – Клас II